Kub metr saniyə

axım ölçü vahidi

Kub metr saniyə, (simvolu m³/san) — adətən mayelərin və qazların həcmlərinin ölçmək üçün istifadə edilən Sİ-in törəmə vahidi.

Kub metr saniyə
Ümumi məlumatlar
Ölçdüyü anlayış Həcmli axını ölçən
Simvolu m³/s

Maddələrin həcmlərinin, çayların axması və başqa ölçmələrdə təyin olunur.

Xarici keçidlər redaktə