Laçın (xalq mahnısı)

Xalq mahnısı
Laçın
Mahnının not yazısı
Mahnının not yazısı
Janr Klassik
Dil Azərbaycan dili


Sözləri redaktə

Laçın
Araz axar lil ilə,
Dəstə-dəstə gül ilə,
Mən yarımı sevirəm
Şirin-şirin dil ilə
Bağçaları sarı gül,
Yarı qönçə, yarı gül.
Gec açıldın, tez soldun,
Olmayaydın barı, gül.
Ay Laçın, can Laçın,
Mən sənə qurban Laçın...
Yeri-yeri nişan yar,
Yeni eşqə düşən yar,
Elçiləri qırılmış...
Özü elçi düşən yar!
Alma atdım nar gəldi,
Kətan köynək dar gəldi
Qapıya kölgə düşdü,
Elə bildim yar gəldi.
Ay Laçın, can Laçın,
Mən sənə qurban Laçın...
Su atdım yara dəydi
Əlim divara dəydi.
Dilim mənim qurusun, (bəzən: Dilim ağzım qurusun)
Nə dedim Yara dəydi.
Ey əlim oda yansin
Pərvanə o da yansın
Mən yandım yar üzündən
Eşitsin o da yansın
Ay Laçın, can Laçın,
Mən sənə qurban Laçın...

İstinadlar redaktə