Lorisiferlər

Lorisferalar (lat. Loricifera) — onurğasız dəniz heyvanları qrupu.

Sahil sularından tutmuş 7000 m-ə qədər dərinliklərdə yaşayır. Böyük fərdlərinin uzunluğu 250 mikronbəzi süfrələrinin uzunluğu 800 mikrona qədər ola bilir.