71 itterbiumlutesiumhafnium
Y

Lu

Lr
Ümumi
Ad, İşarə, Nömrə lutesium, Lu, 71
Qrup, Dövr, Blok , 6, d
Xarici görünüşü
Atom kütləsi 174.9668(4) q/mol
Elektron formulu 6s2 4f14 5d1
Fiziki xassələr
Halı
Sıxlığı (0 °C, 101.325 kPa)
q/L
Ərimə temperaturu 1652 °C
(1925 K, 3006 °F)
Qaynama temperaturu 3402 °C
(3675 K, 6156 °F)
Elektromənfiliyi
Oksidləşmə dərəcəsi
Spektr =
İonlaşma enerjisi kCmol-1

Lutesium (Lu) – D. İ. Mendeleyevin elementlərin dövri sistemində 71-ci element.