Müstəmləkə

xarici dövlətin siyasi idarəsi altında olan ərazi

Müstəmləkə — başqa bir dövlət tərəfindən idarə olunan asılı ərazilərə verilən ad. Müstəmləkələri feilən üç qrupa bölmək olar:

  1. Siyasi suverenliyi saxlamış ölkələr. Bu ölkələr qeyri-bərabər anlaşmalar, borc öhdəlikləri və s. ilə dolaşdırılsalar da daxili siyasətlərində mühüm azadlıqlarını əldə saxlaya biliblər, xarici siyasətdə isə müstəmləkəçi ölkələrin ziddiyətlərindən istifadə elərək 31 müəyyən dərəcədə müstəqil manevr etmək imkanına malik olan ölkələrdir. AfrikaAsiya regionunda bu ölkələrin payına əksər əhali düşür.
  2. İkinci qrupa əvvəllər dolayısı ilə idarə olunan bir çox ölkələr daxil idi — İndoneziya, Malayziya, Cənubi Yəmən, Nigeriya, Hindistan, Hind-Çin ölkələri və sairə. Bu ölkələrdə müstəmləkəçi ölkələr tamamilə xarici siyasəti və xarici iqtisadi əlaqələri müəyən edirdilər, daxili siyasət isə ənənəvi hakim tərəfindən müəyyən olunur. Ama bəzi hallarda metropoliya bu ölkənin daxili işlərinə də müdaxilə edir. Afrika və Asiya qitələrində bu ölkələrin payına 12–15% əhali düşür.
  3. Üçüncü qrup ölkələrin həm xarici həm də daxili siyasəti tamamilə metropoliya tərəfindən idarə olunur.

Həmçinin baxRedaktə

MənbəRedaktə

  • Всемирная история и Восток. Москва "Наука" 1989 səh. 42.