m/s

M/s
Ümumi məlumatlar
Ölçdüyü anlayış sürət[1]
Simvolu m/san.

Hərəkətdə olan hər hansı bir şeyin saniyədə getdiyi yolun uzunluğunun metrlə ifadəsi, sürət vahidi. Başqa sözlə, hər hansı bir hərəkətdə olan varlığın hər saniyədə getdiyi yolu metrlə göstərən kəmiyyət ifadəsidir.

1 m/s = 3.6 km/h

  1. The International System of Units, Le Système international d’unités (ing.). 9 BIPM, 2019. ISBN 978-92-822-2272-0