Mahal Qacar

Mahal İbrahimxəlil oğlu Qacar (12 sentyabr 1938, Kosalar[d], Kvemo-Kartli) — tarixçi, alim, Bakı Slavyan Universitetinin dosenti.

Mahal Qacar
Mahal İbrahimxəlil oğlu Qacar
Mahal Qacar.jpg
Doğum tarixi 12 sentyabr 1938(1938-09-12) (84 yaş)
Doğum yeri

HəyatıRedaktə

Mahal İbrahimxəlil oğlu 12 sentyabr 1938-ci ildə Gürcüstanın Tetriskaro (Ağbulaq) rayonunun Kosalar kəndində ahadan olmuş, ilk təhsilini Kosalar kənd səkkizillik məktəbində aldıqdan sonra 1955–1959-cu illərdə Marneuli şəhər Pedaqoji Məktəbində davam etdirmişdir. Əmək fəaliyyətinə doğma kənd məktəbində müəllim kimi başlamışdır.

1959–1962-ci illərdə əsgəri xidmətə olmuşdur. Sonra doğma kəndində müəllimlik fəaliyyətinə qayıtmışdır. 1963–1967-ci illərdə N.İ.Lobaçevski adına Qorki (Nijni-Novqorod) Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini bitirərək tarixçi ixtisasına yiyələnmişdir. Universiteti bitirdikdən sonra yenidən doğma kəndlərinə dönərək 1973-cü ilin oktyabr ayina qədər orada tarıx fənnini tədris etmişdir.

1973-cü il oktyabr ayının 1-dən M.F.Axundov adına APRDƏİ tarix kafedrasında laborant, kabinet müdiri, müəllim, baş müəllim vəzifələrində çalışmışdır. O, İnstitutda pedaqoji fəaliyyətlə yanaşı tarix elmi ilə də məşğul olmuşdur. AQU-nun tarix kafedrasında birillik aspiranturanı bitirdikdən sonra, 1984-cu ildə "Yerli Sovetlərə partiya rəhbərliyi" mövzusunda tarix elmləri namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Elmi rəhbəri prof. Zakir Şıxlinski, apponentlərindən biri isə Sov.İKP MK yanında İctimai Elmlər Akademiyasının prof. N.N.Vinoqradov olmuşdur. 1991-ci ildən institutun-universitetin dosenti vəzifəsində çalışır.

KitablarıRedaktə

 • Культура Азербайджанского государства Сефевидов (XVI–XVII вв.), Баку, БСУ, 2000.
 • Elimizin fəxri, elmimizin fədaisi (sənədli povest), Bakı: Naftapress, 2000, 54 səh.
 • Borçalı mahalı və Qarakənd — Kosalar eli (tarixi-etnoqrafik oçerk), Bakı: Maarif, 2002, 308 səh.
 • Qaradağ xanlığı, Bakı: Mütərcim, 2011, 212 səh. (Ənvər Çingizoğlu ilə birlikdə)

TərcümələriRedaktə

 • Ağaməhəmməd xan Qacarın qısa tərcümeyi-halı, Bakı:"Mütərcim", 2011, (tərcüməçi)
 • Aleksandr Sokolov, Gündəlik qeydlər, Bakı: "Mütərcim", 2013, (tərcüməçi)
 • Pyotr Berje, A.P. Yermolovun İrana səfirliyi, Bakı: "Mütərcim", 2014, (tərcüməçi)
 • Məhəmməd Rəfi Ənsari, Dəstur ül-müluk, Bakı: "Mütərcim", 2015,(tərcüməçi)

Elmi məqalələriRedaktə

 • Участие широких народных масс в управлении государством, Агитатор", 1975, № 22.
 • Ленинский комсомол – боевой помощник партии, "Агитатор", 1976, № 4.
 • Деятельность Компартии Азербайджана по улучшению работы Советов в годы девятой пятилетки, Науч.труды АГУ им.С.М.Кирова, 1979, № 6.
 • Работа партии по повышению роли рабочего класса в Советах, 46-я межвуз.конф.Тбилиси, 1980.

MənbəRedaktə

İstinadlarRedaktə

Xarici keçidlərRedaktə