Marina (rəssamlıq)

Marinistika (ital. marina - su) - dəniz görünüşü, dəniz döyüş səhnəsin və ya digər dənizdə hadisələri təsvir edən incəsənət janrı.

Qalileya dənizində fırtına - Rembrandt (1633)

Rəssamlar redaktə