Menelay teoremi

Menelay teoremi, transversal haqqında teorem və ya tam dördtərəfli haqqında teoremAfin həndəsəsinin klassik teoremidir.

Bu, İskəndəriyyəli Menelaya aid edilən planimetriya teoremidir.

Menelaos's theorem 1.png

Əgər nöqtələri uyğun olaraq üçbucağının tərəfləri yaxud onların uzantıları üzərində olarlarsa, onda onlar yalnız və yalnız o zaman kollinear[1] olarlar ki,

burada , istiqamətlənmiş düz xətt parçalarının nisbətidir.

İstinadRedaktə

  1. Kolliniar nöqtələr bir düz xətt üzərində yerləşən nöqtələr dəstidir.