Metopalar

Metop (yun. μετόπη) ― klassik memarlıqda Dorik frizin iki triqlifi arasındakı boşluğu dolduran düzbucaqlı bir memarlıq elementidir. Dorik bir binanın arxitravındakı triqliflər və metopalar alternativ bir dekorativ qrupdur.