Triqlif ― klassik memarlıqda Dor frizinin şaquli kanallı tabletləri üçün istifadə olunan bir memarlıq terminidir. Buna görə Dorik frizindəki trigliflər arasındakı düzbucaqlı oyuqlara metopalar deyilir. Kanallar arasındakı qaldırılmış boşluqlara Latın dilində femur, Yunan dilində meros deyilir.

Triqlif