Metsamor çayı

Qaranqu, Sevcur, Qarasu[1], Metsamorİrəvan quberniyasının Aleksandropol qəzasında, indi Ağin (Ani) rayonunda çay.[2]

HaqqındaRedaktə

Ağin (Ani) rayonundakı Molla Gökçə (Maralik) kəndinin ərazisindən axır. Qafqazın 5 verstlik xəritəsində[3] qeyd edilmişdir.

Uzunluğu 38 km-dir. Mənbəyini Alagöz dağındakı Qaragöldən və bulaqlardan alıb Arpaçaya tökülür. Hidronim M.Kaşğarinin «Divanü-lüğət-it türk» əsərində «tutqun, çirkin, şübhəli» mənasında işlənən qaranqu sözü[4] əsasında əmələ gəlmişdir. Sadə quruluşlu hidronimdir.

Çayın adı dəyişdirilib Sevcur (Qarasu) və Metsamor qoyulmuşdur.

İstinadlarRedaktə

  1. Река Карасу на карте 1903 года
  2. PDF versiyası. // Qərbi Azərbaycanın türk mənşəli toponimləri. Müəllifi: İ. M. Bayramov; Redaktorları: B. Ə. Budaqov, H. İ. Mirzəyev, S. A. Məmmədov. Bakı: "Elm" nəşriyyatı, 2002, 696 səh. ISBN 5-8066-1452-2
  3. Д. Д. Пагиревь. Алфавитный указатель кь пятиверстной картѣ Кавказскaго края, изданiя Кавказскaго Военно–Топографическaго Отдѣла. Записки Кавказскаго отдѣла Императорскаго Русскаго Географическаго общества. Книжка XXX. Тифлись: Типографія К. П. Козловскаго, 1913. s.118
  4. Axundov A.A. Torpağın köksündə tarixin izləri, Bakı «Gənclik», 1983. s.63