Mezolit dövrü

MezolitDaş dövrü mərhələsi, orta daş dövrü.

Xarakterik xüsusiyyətləriRedaktə

 • 100 min il bundan əvvəl başlayan soyuqlaşmanı 13 min il bundan əvvəl istiləşmə əvəz etdi;
 • mezolit dovrünün inkişafı bu dövrdə yaşayan insan cəmiyyətlərinin proqresləri ilə müşahidə olunur.İnsanlar arasında münasibətlər,incəsənət,din,ənənə,qanun və qadağalar bu dövrün əsas xüsusiyyətlərindəndir.ox və kaman ixtira edildi, heyvanların daha uzaq məsafədən ovlanmasına imkan yarandı, ovçuluq təsərrüfatından (yığıcılıq, ovçuluq) istehsal təsərrüfatına (əkinçilik və maldarlıq) keçid başlandı;
 • əsas əmək aləti toxa olduğu üçün ilk əkinçilik toxa əkinçiliyi adlandı, ən qədim əkinçilik məskəni 10 min il bundan əvvəl Ön Asiyada meydana gəldi;
 • heyvanların əhliləşdirilməsinə başlandı;
 • ibtidai heyvandarlığın əsası qoyuldu, yığıcılıqdan əkinçilik, ovçuluqdan isə maldarlıq yarandı.

Azərbaycan mezolit dövründəRedaktə

 • Azərbaycanda Mezolit dövrü Qobustan və Damcılı abidələri əsasında öyrənilmişdir.
 • Ox və kamanın yaranması ilə qida ehtiyatı artdı;
 • Ox və kamanın yaranması ilə heyvanları daha asan ovluya bilirdilər;
 • Ovçuluq, yığıcılıq və balıqçılıqla məşğul olurdular;
 • Çaxmaqdaşı və sümükdən əmək alətləri düzəldirdilər;
 • Incəsənətlə məşğul olurdu (qaya üstündə çəkilmiş müxtəlif rəsmlər ovsun, totem, dini ayinlər və ov səhnələri ilə bağlı idi);
 • Axirət dünyasına inanırdılar (dəfn etdiyi ölülərin yanına məişət əşyaları qoyurdu);
 • Ox və kaman ixtira edildi;
 • İstehlak təsərrüfatından istehsal təsərrüfatına keçidin əsası qoyuldu.