Mikroçənəlilər

Mikroçənəlilər (lat. Micrognathozoa) Gnathifera tipinə aid heyvan sinfidir. Limnognathia maerski sinfin yeganə növüdür.

Mikroçənəlilər
Limnognathia maerski.PNG
Elmi təsnifat
XƏTA: parentrang parametrlərini doldurmaq lazımdır.
???:
Mikroçənəlilər
Beynəlxalq elmi adı
 • Micrognathozoa[1]

TəsnifatıRedaktə

 • Limnognathida
  • Limnognathiidae
   • Limnognathia
    • Limnognathia maerski
 1. Ruggiero M. A., Gordon D. P., Orrell T. M., Bailly N., Bourgoin T., Brusca R. C., Cavalier-Smith T., Guiry M. D., Kirk P. M. A Higher Level Classification of All Living Organisms (ing.). // PLOS ONE / PLOS ONE Editors PLoS, 2015.Vol. 10, Iss. 4. P. e0119248. ISSN 1932-6203 doi:10.1371/JOURNAL.PONE.0119248 PMID:25923521