Mərkəzi bank

(Milli Bank səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)

Mərkəzi Bank — ölkənin və ya ölkələr qrupunun pul-kredit sistemini tənzimləyən orqan.

Mərkəzi Bankın funksiyalarıRedaktə

  • dövlətin pulvalyuta siyasətini müəyyən edir və həyata keçirir;
  • nağd pul dövriyyəsini təşkil edir;
  • pul nişanlarının tədavülə buraxılmasını və tədavüldən çıxarılmasını həyata keçirir;
  • yerli valyutanın xarici valyutalara nisbətdə rəsmi məzənnəsini mütəmadi müəyyən edir və elan edir;
  • qanunvericiliyə uyğun olaraq valyuta tənzimini və nəzarətini həyata keçirir;
  • sərəncamında olan beynəlxalq qızıl-valyuta ehtiyatlarını saxlayır və idarə edir;
  • hesabat tədiyə balansını tərtib edir və ölkənin proqnoz tədiyə balansının hazırlanmasında iştirak edir;
  • bank fəaliyyətini lisenziyalaşdırır və tənzimləyir, qanunla müəyyən edilmiş qaydada bank fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirir;
  • ödəniş sistemlərinin fəaliyyətini təşkil edir, əlaqələndirir, tənzimləyir və onların üzərində nəzarəti qanuna uyğun olaraq həyata keçirir.[1]

İstinadlarRedaktə