Misir yazısı-dünyanın ən qədim yazı siztemlərindən biri.3 növü var (heroqlif,heratik və demokratik).Əsas və ən qədim yazı heroqliflərdir. Ən qədim heroqlif mətnlər e.ə.32 əsrə, son mətnlər isə eramızın 3 əsrinə aid edilir.Heroqlif yazının inkişafı nəticəsində heratik kursiv yazısı meydana gəldi.E.ə.8-7 əsrlərdən yeni -demokratik kursiv yazısı yarandı.Demokratik yazıda liqaturalar çoxdur.Bu demokratik mətnlər eramızın 5 əsrinə aiddir.M.j.-nı ilk dəfə 1822 ildə Ж.Ф Şampolyon deşifrləmişdir.

İstinadlarRedaktə

İstinadlarRedaktə

|

{{|Əд.Петровский Н.С., Звуковые знаки египетского письма как система,М., 1978; Фридрих И., История письма,пер.с нем.,М., 1979;Ж.Ф.Шампольон и дешифровка египетских иероглифов.Сб.статей.М., 1979.

}}