Muin Musəvvir( fars. معین مصوّر‎ , işıqlandırıldı. Rəssam Moen) fars miniatürçisi, 17-ci əsr Səfəvi İranının görkəmli nümayəndələrindən biri idi. Moenin şəxsi həyatı haqqında çox şey məlum deyil, yalnız o, təxminən 2000-ci ildə anadan olub. 1610-1615, dövrün aparıcı rəssamı Rza Abbasinin şagirdi oldumuşdu. Ehtimallara görə1693-cü ildə vəfat etdi. Ona aid edilən 300-dən çox miniatür və rəsm günümüzə qədər gəlib çatmışdır. O, Qərb rəssamlığının təsirindən qaçaraq ustadının qabaqcıl üslubunu qismən dəyişdirən mühafizəkar bir rəssam idi. Bununla belə, o, fars rəssamlığında qeyri-adi olan bir sıra sadə insanların səhnələrini çəkib.

Muin Musəvvir: Rüstəm Sührabi öldürür, Şahnamə Firdovsi, 1649. Britaniya Muzeyi

Muin İsfahanda anadan olub və yəqin ki, bütün həyatını bu şəhərdə keçirib. Təxminən 1630-cu ildən 1693-cü ilə qədər uzanan uzun və uğurlu karyeradan həzz aldı