Moisey ben Aaron Şirvani

Moisey ben Aaron ben Şeerit Şirvani — Şamaxı yəhudisi, "Aqron" lüğətinin müəllifi. Şirvanda yaşamışdır. 1459-cu ildə Tövrat terminlərindən ibarət olan "Arqon" adlı lüğəti qələmə almışdır. Lüğət günümüzə təkcə hissələr halında gəlib çatmışdır. Y (yud - י) hərfindən sonadək saxlanmış lüğətdə Əhdi-Ətiqin hətta arami terminləri də özünə yer tapmışdır. Bir sözün bütün digər mənalarını ayrı məqalələrdə izah olunmuşdur. Lüğət o vaxtlar Şirvanşahlar dövlətinin dili olan fars dilindədir.[1] Yeganə nüsxəsi Sankt-Peterburqda saxlanır.

Moisey ben Aaron ben Şeerit Şirvani
ivr.משה בן אהרון בן שארית‏‎
Atası Aaron ben Şeerit
Milliyyəti yəhudi
Fəaliyyəti XV əsr

İstinadlar redaktə

  1. Wilhelm Bacher, Stade, "Zeitschrift" 1885-1901, fəsil XVI, səh. 201-247, fəsil XVII 199-203