Monosaxarid — sadə karbohidratlara deyilir.

Monosaxaridlərin cədvəli redaktə

Monosaxaridlərin cədvəli

Monnozun bütün nümayəndələri təbiətdə tapılmayıb:

Aldoza
Aldotrioza  
qlitseraldeqid (qlitseral)
Aldotetrozlar  
eritroza
 
treoza
Aldopentozlar  
riboza
 
arabinoza
 
ksiloza
 
liksoza
Alqokeqsoz  
alloza
 
altroza
 
qlükoza
 
mannoza
 
qüloza
 
idoza
 
qalaktoza
 
taloza
Ketozlar
Ketotrioza  
dioksiatseton
Ketotetrozlar  
eritruloza
Ketopentozlar  
ribuloza
 
ksiluloza
Ketoheksozlar  
psikoza
 
fruktoza
 
sorboza
 
taqatoza

Mənbə redaktə

  • ^ Pigman, William Ward; Anet, E.F.L.J. (1972). "Chapter 4: Mutarotations and Actions of Acids and Bases". In Pigman and Horton. The Carbohydrates: Chemistry and Biochemistry Vol 1A (2nd ed.). San Diego: Academic Press. pp. 165–194.
  • McMurry, John. Organic Chemistry. 7th ed. Belmont, CA: Thomson Brooks/Cole, 2008. Print.

Xarici keçidlər redaktə