Montanyarlar (fr. Montagnards — dağlılar) — Böyük Fransa inqilabı dövründə yaranmış solçu siyasi partiya.