Nüsrətəddin Məhəmməd Piştəkin

Nusrətəddin Məhəmməd Piştəkin(1210-1230) — Piştəkinlilər sülaləsindən Qaradağ vilayətinin əmiri.

Nüsrətəddin Məhəmməd Piştəkin

Həyatı redaktə

Əhər hakimi Nüsrətəddin Məhəmməd Piş-Təkinə (1210-1230) qoşun və avadanlığı ilə Təbriz səmtinə çəkilmək əmrini verir, özü isə 200 qulamı ilə bərabər Azərbaycanın əlçatmaz dağlarında gizlənir. Lakin Xarəzmşahın dəstəsi Nüsrətəddini Məyanic ətrafında yaxalayır, onu darmadağın etdikdən sonra Özbəkin bütün xəzinəsini ələ keçirir, Nüsrətəddinin özünü vəziri Rəbibəddin Dən-danla birlikdə əsir aparır.[1]

Ədəbiyyat redaktə

  • Ənvər Çingizoğlu. Qarşı yatan Qaradağ. Bakı, "Ozan", 1998.– 192 səh.
  • Ənvər Çingizoğlu,Qaradağlılar. Bakı, "Şuşa" nəşriyatı, 2008. – 160 səh.
  • Ənvər Çingizoğlu, Qaradağ xanlığı, Bakı, "Mütərcim", 2011. – 212 səh.

İstinadlar redaktə

  1. .bn .l-.sir, IX, s.h.313; .n-N.s.vi, s.h.4, 58 v. s.; Cuveyni, II, s.h.336; .bul-Fida, III, s.h.118; .bn .l-Vardi, II, s.h.193; R..id.ddin, 1/2, s.h.186.

Həmçinin bax redaktə