Nərgiz

Dəqiqləşdirmə

Nərgiz bu mənaları ifadə edə bilər: