Nərgiz

Dəqiqləşdirmə
(Nərgiz (dəqiqləşdirmə) səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)

Nərgiz bu mənaları ifadə edə bilər: