Nəsil kəsilməsi

Nəsil kəsilməsi — bioloji və ekoloji amillər nəticəsində bir növə və ya cinsə aid məxluqun varlığına son qoyulması, biosferin "daralması".

Dodo- nəsli kəsilən canlılar içərisində adı ən çox çəkilənlərdən biridir.
Nəsli kəsilən Dilophosaurus

Bir növə aid son canlının ölümü həmin növün nəslinin kəsilməsi kimi qəbul edilir. Amma nəslin davam etməsi üçün bir növə aid edilən canlıların sayının kəskin azalması da onları nəsli kəsilən növlərə aid etməyə imkan verir.

Həmçinin bax redaktə