Naften neftləri - naften karbohidrogenlərinin üstünlük təşkil et­diyi neftlər. Bu neftlərdə metan karbo­hidrogenlərinin miqdarı aşağı fraksiyalarda maksimuma çatır, yüksək fraksiyalarda kəskin azalır, aromatik karbohidrogenlər isə əksinə, çoxalır. Naften neftləri tərkibində bərk parafin və neytral qatranların miqdarı cüzü olur, asfaltenlər isə çox vaxt olmur.

Naften neftləri
Elm Geologiya

Həmçinin baxRedaktə

MənbəRedaktə

  • Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. — Bakı: Nafta-Press, 2006. — Səhifələrin sayı: 679.