Narteks

Narteks — erkən xristian və Bizans bazilikalarındakilsələrində müntəzəm olaraq rast gəlinən, adətən binanın qərbində yerləşən giriş hissəsi kimi təsvir edilə bilər. Narteks ümumiyyətlə mərkəzi hissədən divarlar və ya sütunlarla ayrılır.

Bir kafedralın planı. Kölgəli sahə narteksi göstərir.