Natura (latın:natura – təbiət) — təsviri sənətdə – təsvir prosesində rəssam və ya heykəltəraşın bilavasitə müşahidə etdiyi gerçəkliyin real obyektləri (insan, əşya, landşaft).

Gustave Courbet - Bonjour Monsieur Courbet - Musée Fabre.jpg

Sənətkarın maddi aləmə münasibəti və yaradıcılıq məqsədi naturanın seçilməsində və onun təsvirində təzahür edir. Bilavasitə naturadan istifadə etməklə portret, mənzərə, natürmort və s. əsərlər yaradılır. Digər janrlara aid əsərlər üçün köməkçi etüd, eskizrəsmlər yaradılarkən bilavasitə naturadan istifadə edilə bilər.

ƏdəbiyyatRedaktə

  • ASE, VII cild, Bakı, 1983. səh. 165.