Təsviri incəsənətdə rəsmeskiz və ya etüddən fərqli olaraq bitmiş xarakterə malik və müəyyən bədii mənaya sahib olan əsər. Freskadan və ya kitab miniatürlərindən fərqli olaraq rəsmin müəyyən interyer və ya dekorasiya sisteminə bağlı olması vacib deyildir. Hər bir rəsm əsəri adətən üç hissədən ibarət olur ki, bunlar bünövrə (kətan, taxta, metal, karton, kağız, daş, ipək və s.), zəmin və boya qatıdır.

Füzulinin portreti (Səttar Bəhlulzadə, 1960-1970, Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi)
"Qışqırıq" (Edvard Munk, 1893)

Xarici keçidlər

redaktə