Naxçıvani

soyadı

Naxçıvanitəxəllüs.Sinonimi Nəşəvi

Bu təxəllüsü olan tanınmışlar