Nax-Dağıstan dilləri

(Nax-dağıstan dilləri səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)

Nax-Dağıstan dilləri - Qafqaz dillərini bir qolu və ya qrupu. Əsasən Çeçen, İnquş və Dağıstan respublikalarında, qismən də AzərbaycanGürcüstan Respublikalarında yayılmışdır. 2,3 milyona yaxın daşıyıcısı vardır. Fonoloji sistem 3-10 sait və 35-45 samit fonemdən ibarətdir.

Nax-Dağıstan dilləri:
Bej: Nax dilləri
Yaşıl: Avar-əndi-tsez dilləri
Göy: Dargi dilləri
Tünd göy: Lak dili
Açıq yaşıl: Ləzgi dilləri

Sinifləşdirmə redaktə

Avar-andiy-didoy dilleri