Oizys (yun. Ὀϊζύς) yunan mifologiyasında səfillik, qayğı, kədər və depressiya tanrıçasıdır.O, gecənin ilahəsi Niktanın qızı və Momun əkizidir.[1] Latın dilində adı Miseriadır, İngilis dilində səfillik sözü burdan törəmişdir. Yunan ilahəsi, Hemeranın kiçik bacısıdır. Kiçik bir ilahə olmasına baxmayaraq mifoloji ağırlığını qoruyub saxlamışdır.

İstinadlarRedaktə