On üç koloniya

Şimali Amerikada Böyük Britaniyanın tabeliyində olan koloniyalar
(On üç müstəmləkə səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)

On üç koloniya (ing. Thirteen Colonies) - Şimali Amerikada Böyük Britaniyanın tabeliyində olan koloniyalar. Koloniyalar, dini zəmində təqib olunan Pilqremlər tərəfindən salınmışdır. 4 iyul 1776-cı ildə koloniyalar Böyük Britaniyaya qarşı birləşərək, Amerika Birləşmiş Ştatlarını yaratmışdılar.

Şimali Amerika koloniyaları 1763-1776.

Şimaldan cənuba doğru: