Onluq loqarifm

(Onluq loqarifma səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)

Onluq loqarifm — əsası 10 olan loqarifm. Başqa sözlə, ədədin onluq loqarifminin tənliyində həlli var.

Onluq loqarifmanın qrafiki

Onluq loqarifmin ədədi mövcuddur ki, (əgər ) bunu (ISO 31-11 spesifikasiyası) kimi işarələyirlər. Nümunələr:

Xarici ədəbiyyatda, həmçinin kalkulyatorların klaviaturasında onluq loqarifmin işarələri: , həm də yadda saxlamaq lazımdır ki, ilk 2 variant natural loqarifmə də aiddir.

Cəbri xüsusiyyətləriRedaktə

Aşağıda göstərilən cədvəldəki bütün qiymətlərin müsbət olduğu güman edilir:

Düstur Nümunə
Vurulması    
Bölünməsi    
Qüvvəti    
Kök altı    

Mənfi dəyişənlər olduqda göstərilən vurma düsturlarının ümumiləşdirməsi mövcuddur, məsələn:

 
 

Bu loqarifmin toplanması üçün düstur vuruqların sərbəst miqdarı ilə ümumiləşdirilir: