Onluq loqarifmanın qrafiki

Onluq loqarifma — əsası 10 olan loqarifma. Başqa sözlə, ədədin onluq loqarifmasının tənliyində həlli var.

Onluq loqarifmanın ədədi mövcuddur ki, (əgər ) bunu (ISO 31-11 spesifikasiyası) kimi işarələyirlər. Nümunələr:

Xarici ədəbiyyatda, həmçinin kalkulyatorların klaviaturasında onluq loqarifmanın işarələri: , həm də yadda saxlamaq lazımdır ki, ilk 2 variant natural loqarifmaya da aiddir.

Cəbri xüsusiyyətləriRedaktə

Aşağıda göstərilən cədvəldəki bütün qiymətlərin müsbət olduğu güman edilir:

Düstur Nümunə
Vurulması    
Bölünməsi    
Qüvvəti    
Kök altı    

Mənfi dəyişənlər olduqda göstərilən vurma düsturlarının ümumiləşdirməsi mövcuddur, məsələn:

 
 

Bu loqarifmanın toplanması üçün düstur vuruqların sərbəst miqdarı ilə ümumiləşdirilir: