Funksiyanın qrafiki

how much muscle

Riyaziyyatda bir f funksiyanın 'qrafiki', bütün ( x, f ( x)) sıralı cütlərinin meydana gətirdiyi bir qrafikdir.

Elm, mühəndislik, texnologiya maliyyə və digər sahələrdə qrafiklər bir çox məqsəd üçün istifadə edilir.

NümunələrRedaktə

 
f ( x) = x 3 - 9 x funksiyasının qrafiki

Bir dəyişənli funksiyalarRedaktə

Bir dəyişənli funksiyanın qrafiki belədir:

 

Buradakı sıralı cütlər belə ifadə edilir:

{(1, a), (2, d), (3, c)}

Həqiqi ədələr olan üçüncü dərəcədən bir çoxhədliin qrafiki belədir:

 

Bunun sıralı cütləri belə ifadə edilir:

{( X, x 3 -9 x): x, bir həqiqi ədəddir}.

Bu çoxluq əgər karteziyan koordinant sistemində çəkilərsə, yandakı şəkildəki kimi bir əyri olar.

İki dəyişənli funksiyalarRedaktə

 
f (x, y) = sin (x 2 ) · cos (y 2 ) triqonometrik funksiyanın qrafiki.

Bütün həqiqi ədədlər triqonometrik funksiyanın qrafiki belədir:

F ( x, y) = sin ( x 2 ) · cos ( y 2 )

Bunun verilənlər:

{( X, y, sin ( x 2 ) · cos (' 'y 2 )): x y, həqiqi ədədlərdir.

Bu çoxluq əgər karteziyan koordinant sistemi ndə çəkilərsə, yandakı şəkildəki kimi bir səth olar.

İki ölçülü (X, Y) karteziyan koordinat sistemindəki bu çoxluqda, üçüncü koordinat (Z) ilə birlikdə görmək üçün rəng istifadə edilər.

Normalın qrafikiRedaktə

  formasında n dəyişənli bir f funksiyasının normalinin qrafiki belədir:

 

(Bir sabit ilə hasili). Bunu görmək üçün,   funksiyasının bir kümedeki qrafikini göz qarşısında saxlamaq və çoxluqda   normalından istifadə etmək lazımdır.

Funksiyası qrafiki şəkil vasitələriRedaktə

TəchizatRedaktə

ProqramRedaktə