Ortodoks xristianlıq

“Ortodoks xristianlıq” sözü ilə aşağıdakılardan biri nəzərdə tutula bilər: