Ostqotlar

(Ostroqotlar səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)

Ostqotlar, həmçinin ostroqotlar (lat. Ostrogothi), qreytunqlar və ya qrevtunqlar (lat. Greutungi) — qədim german tayfası. Onlar III əsrin ortalarında iki tayfa qrupuna: vestqotlar və ostqotlara bölünən qot tayfa birliyinin şərq qolunu təşkil edirdilər.[1]

Onlar Avropanın bəzi xalqlarının etnogenezində müəyyən rol oynamışdılar. Xüsusilə lombardlarla yanaşı ostqotlar da müasir italyanların uzaq əcdadlarından biri hesab olunurlar.

Mədəniyyət

redaktə

V–VI əsrlərdə Böyük Teodorix dövründə Qədim Romanın bir çox memarlıq abidələri, heykəllər, su kəmərləri bərpa edilmiş, bir çox küçələr bərpa edilmişdir.

Mənbə

redaktə

İstinadlar

redaktə

Ədəbiyyat

redaktə
  • Вольфрам, Хервиг. Готы: От истоков до середины VI в. (Опыт исторической этнографии). Историческая библиотека (2000 nüs.). СПб.: Ювента. Пер. с нем. Б. П. Миловидова, М. Ю. Некрасова; под ред. М. Б. Щукина, Н. А. Бондарко и П. В. Шувалова. 2003 [Die Goten. Von den Anfängen bis zur Mitte des sechsten Jahrh. Entwurf einer historischen Ethnographie]. ISBN 5-87399-142-1.

Əlavə ədəbiyyat

redaktə