Oyuq-I. (rus. ниша, ing. niche) /fran. nic­he/-  yamacda, yaxud onun ətəyində müxtəlif mənşəli kiçik çökəklik. O.mənşəyinə  görə  dalğa döyən, nival, eroziya, karst, eol və başqa təbii proseslərlə əlaqədar olur.

Oyuq II. (rus. промоина, ing. pool, gully, ravine)

1) mü­vəqqəti su axınları vasitəsilə əmələ gələn erozion relyefin xətti forması. Uzunluğu adətən on metrlərlə, eni bir neçə metr, dərinliyi 1- olub, cimlənmiş dik yamaclar üçün səciyyəvidir;

2) buzun içərisində axar sularla yuyulmuş, dərin çökək­lik.[1]

Həmçinin baxRedaktə

İstinadlarRedaktə

  1. Oyuq // Geomorfoloji terminlərin izahlı lüğəti. Bakı: "Elm". 2012. səh. 177. ISBN 978-9952-453-14-0.