Palingen, palingenez - əvvəlcədən əmələ gəlmiş süxurların yüksək təzyiqtemperatur şəraitində, yəni ultrametamorfizm prosesinin müşayiəti ilə "in situ" yerindəcə əriməsi və yeni tərkibli maqmanın yaranma prosesi. Bəzi mütəxislər bu prosesi anateksis kimi şərh edir. Palingen prosesi nəticəsində yaranan qranitoidlərin tərkibi əriməyə məruz qalmış süxurların tərkibinə müvafiq olur. Anateksis və palingenez proseslərini fərqləndirmək mümkün olmayanda hər iki termin birgə işlədilir, məsələn, palingen-anatektik mənşəli qranitlər, qranodioritlər və i.a.

Həmçinin bax Redaktə

Mənbə Redaktə

  • Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. — Bakı: Nafta-Press, 2006. — Səhifələrin sayı: 679.