Pi (dəqiqləşdirmə)

Pi — çevrənin uzunluğunun onun diametri ilə nisbətinə bərabər olan riyazi sabit. Pi həmçinin bu mənalara da gələ bilər:

  • Pi (hərf) — yunan əlifbasının 16-cı hərfi.