• Pi (ədəd) — çevrənin uzunluğunun onun diametri ilə nisbətinə bərabər olan riyazi sabit.
  • Pi (hərf) — yunan əlifbasının 16-cı hərfi.