Plattnerit - mineral, PbO2. Tetraedr. Kristalları prizmatik və itipiramidal, iynəvari. İkiləşmə {101} üzrə bitişmə, bəzən keçmə. Ayrılması yoxdur. Aqreqat: xırda pulcuqvari, kip və yaxud lifli, bəzən böyrəkvari və yaxud sızmalar. Rəngi qatranı-qaradan qonuru-qarayadək. Cizgisi qonur. Parıltısı qatranı. Sərtliyi 5,5. Xüsusi çəkisi 9,42. Oksidləşmə zonasında serussit, ledgillit, piromorfit, surik və massikotla birgə. Piromorfit üzrə psevdomorfozlar. Sinonim: Ağır qurğuşun filizi, Diplazit.

Plattnerit
Aurichalcite-Plattnerite-Limonite-70805.jpg
KateqoriyaMineral

Həmçinin baxRedaktə

MənbəRedaktə

  • Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. Bakı: Nafta-Press. 2006. 679.