Portal:İslam/Giriş

Mosque.jpg

İslam — üç dünyəvi dindən biri.

İslam (ərəb. الإسلام) (el- islām) təktanrılı dindir. Ad S-L-M (سلم) sözündən törənmişdir. Adın qəbul olunmuş iki mənası var:

  1. Barış, (salam da bu kökdəndir).
  2. Təslim sözündən, boyun əymək, itaət etmək (Allaha təslim olmaq).

Dünyada 1 milyarddan artıq müsəlman yaşayır. Bunlardan təxminən 150 milyonu ərəbdir. Dünyanın 120-dən artıq ölkəsində müsəlman icmaları mövcuddur. 40-a yaxın ölkədə müsəlmanlar ölkə əhalisinin yarısından çoxunu təşkil edir.

Yaxın Şərqin (Türkiyə, Suriya, İordaniya, İraq, Ərəbistan yarımadası ölkələri, Misir, Sudan, Somali, Eritreya), Orta Şərqin (İraq, Əfqanıstan, Pakistan), Məqribin (Mərakeş, Əlcəzair, Mavritaniya, Tunis, Liviya), İndoneziyanın, Malayziyanın, Bruneyin əhalisinin əksəriyyəti müsəlmanlardır. Bundan başqa müsəlmanlar Çində, Hindistanda, Həbəşistanda, Albaniyada, keçmiş Yuqoslaviyada, Nigeriyada, Bolqarıstanda və başqa ölkələrdə yaşayırlar.

İslamın əsas təməli tək, həqiqi ilahinin - Allahın tanınmasıdır. Allah bütün mövcudatın yaradıcısı sayılır.

Müsəlmanlar hər gün namaz qılmalı, oruc tutmalı və yaşayışlarında ən azı bir dəfə həccə getməlidirlər. Bundan başqa müsəlman zəkatxums(Şiə) verməli və sədəqə paylamalıdır.