Postprosessor - kompyüter proqramı olub, bir proqramla əldə olunan nəticələrin formatını dəyişərək, başqa proqramla istifadəsinə imkan verir.

CNC idarə sistemlərinə malik dəzgahların idarə olunmasında işlədilən rəqəmli proqramların hazırlanmasında geniş istifadə edilir. CAD/CAM sistemində pəstahən həndəsi modeli əsasında hazırlanan alət yolu trayektoriyası postprosessorun köməyi ilə rəqəmli şəkilə çevirilərək, dəzgahda tətbiq olunacaq formatda xaric edilir. Sonra bu CNC proqramlar heç bir dəyişiklik lazım olmadan bir başa dəzgahın idarəsində tətbiq oluna bilirlər.