Proqramçı

Proqramçıproqramlaşdırma dillərindən və ya müəyyən kodlaşmadan istifadə etməklə kompüterdə proqram yazmaqla və ya hazır proqramlarda düzəlişlər etməklə məşğul olan şəxs. İki tip proqramçı olur: tətbiqi proqramçı və sistem proqramçısı.

Yandex ofisində proqramçılar

Hər ilin 256-cı günü proqramçılar günü kimi qeyd olunur.

Dünyanın ilk proqramçısı Ada Lavleys hesab olunur.