Qüvvət sıraları

sırasına nöqtəsində qüvvət sırası deyilir. Burada əmsalları ədədlərdir. Xüsusi halda olarsa, onda Bu sıraya sıfır nöqtəsində qüvvət sırası deyilir.

Toplama və Çıxma redaktə

 

 

onda

 

Hasil və Bölmə redaktə

 

 

 

 

Differensiallama və İnteqrallama redaktə