Qırmızı kitab (ümumi anlayış)

  • Qırmızı kitabın əsas (birinci) mənası: yoxa çıxmaq təhlükəsi olan nadir heyvan və bitkilərin siyahısı.
  • Qırmızı kitabın ikinci mənası: Yoxa çıxmaq təhlükəsi olan hər şeyi, məsələn kiçik xalqlar, dillər və sairəni sayan kitab.

Nəhayət,

  • Qırmızı kitab anlayışı geniş (üçüncü), çox müxtəlif mənaları ifadə edə bilər, məsələn pamfletlər, məcazi mənada kitab adları və sairə və sairə.

Beynəlxalq və müxtəlif ölkə və bölgələrə aid qırmızı kitablar mövcuddur.