Qabarıq çoxbucaqlı

Qabarıq çoxbucaqlı — bütün diaqonalları öz daxilində yerləşən çoxbucaqlı. Əgər çoxbucaqlının tərəflərinin uzantısı çoxbucaqlını kəsmirsə, bu qabarıq çoxbucaqlıdır.

QABARIQ n-bucaqlının d=n² — 3n/2 sayda diaqonalı var.

QABARIQ çoxbucaqlının xarici bucaqlarının cəmi 360°-yə bərabərdir QABARIQ çoxbucaqlının daxili bucaqlarının cəmi 180° • (n–2) dərəcədir.

QABARIQ n-bucaqlının bir xarici bucağı: 360/n

QABARIQn-bucaqlının daxili bucaqlarının cəmi:

180° • (n–2)

QABARIQ n bucaqlının diaqonallarının sayı:

n(n–3) / 2

Çoxbucaqlının bir təpəsindən çıxan diaqonalları, bu çoxbucaqlını n-2 sayda üçbucağa ayırır.

DÜZGÜN ÇOXBUCAQLI

Düzgün çoxbucaqlının daxili bucağı 180*(n-2)

bir daxili bucağı isə 180*(n-2)/n düsturu ilə hesablanır.

xarici bucaqlarının cəmi 360 dərəcədir. bir xarici bucağı isə 360/n dir

Qabarıq n bucaqlının bir təpədən çıxan dioqanallarının sayı

 n-3'