Qamışlı

Azərbaycanda
Gürcüstanda
Ermənistanda
Suriyada
  • Qamışlı (Suriya) — Suriyada şəhər, Həsəkə mühafazasında eyniadlı məntəqə və nahiyənin inzibati mərkəzi.
İranda