Qapayıcı sinir (lat. Nervus obturatorius) bel kələfiniə aid II - IV bel sinirlərinin (L2 - L4) liflərindən təşkil olunmuşdur.

Qapayıcı sinir
sağ aşağı ətraf sinirləri (öndən)
sağ aşağı ətraf sinirləri (öndən)
Latınca nervus obturatorius
Qrey subyekt 212 953
İnnervasiyası Bud-çanaq oynağı
Başlanır Bel kələfi (L2-L4)
Şaxələnir əlavə qapayıcı sinir, dal qapayıcı sinir , ön qapayıcı sinir
Dorlands/Elsevier 12566297

İstinadlar redaktə