Qarqar bu mənalarda gələ bilər:

Oxşar

QarqarRedaktə